CV

Ik heb via de Gastouder Academie Kinder – EHBO gevolgd. Dit biedt de gastouders de kans om hun kennis te verbeteren en dit komt weer ten goede aan de kwaliteit van de gastouderopvang.
Hier wordt in meerdere leermodules het volgende behandeld:
-         Ontwikkeling 0 – 12 jarige
-         Spel en speelgoed
-         Kijken naar kinderen
-         Omgaan met ouders
-         Veiligheid en gezondheid
-         Opvoeden
-         Signaleren kindermishandelinjg
-         EHBO aan kinderen
-         Risico-inventarisatie
Elk jaar wordt ik bijgeschoold door het “ Het Oranje Kruis” voor het certificaat:Eerste Hulp aan kinderen incl. Bediener AED .
Ik beschik over een Verklaring Omtrent het Gedrag, afgegeven door het Ministerie van Justitie.
En sta geregistreerd in het Landelijk register Kinderopvang ovv registratienr.: 446238065 en 246676383 en 206826023 ov.v.: Duijn.

En ben erkend bij Calibris Leerbedrijf

Ik sta ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder kvk.nr.: 56339577

Sta ingeschreven bij het Gastouderbureau:
Gastouderbureau Gooi en Eemland (Eigen & Wijzer )
Sta o.a. geregistreerd bij Sitly.nl en Oppasbron.