Pedagogisch beleid

Er is een pedagogisch beleidsplan vanuit het gastouderbureau waar ik volledig achter sta.
Dit pedagogisch beleidsplan kunt u opvragen bij Gastouderbureau Gooi en Eemland ( Eigen&Wijzer ) in het Gooi. En een persoonlijk pedagogosch beleidsplan wat van toepassing is op de kinderen van elk gezin is aanwezig.
Ook moet ik voldoen aan de eisen zoals deze gesteld worden door de GGD en de gastouderbureaus. Hierop wordt ieder jaar opnieuw gecontroleerd, ook bij de vraagouders thuis of de gastouder wel het pedagogisch beleidsplan kent en toepast.

Pedagogisch beleid

Er is een pedagogisch beleidsplan vanuit het gastouderbureau waar ik volledig achter sta.
Dit pedagogisch beleidsplan kunt u opvragen bij Gastouderbureau Gooi en Eemland ( Eigen&Wijzer ) in het Gooi. En een persoonlijk pedagogosch beleidsplan wat van toepassing is op de kinderen van elk gezin is aanwezig.
Ook moet ik voldoen aan de eisen zoals deze gesteld worden door de GGD en de gastouderbureaus. Hierop wordt ieder jaar opnieuw gecontroleerd, ook bij de vraagouders thuis of de gastouder wel het pedagogisch beleidsplan kent en toepast.